Konservering

Konservering av textilier

Hur bevarar man textilier?

Konservering handlar om att göra så lite som möjligt med föremålet för att inte förändra det originella utseendet och bevara föremålets historia. I motsats så handlar restaurering om att få tillbaka det ursprungliga utseendet eller för att försöka skapa ett “nytt” föremål ur ett gammalt.

Ett förebyggande arbete är viktigare idag än någonsin. Textilier bör hanteras och förvaras i bästa möjliga miljö. Material i förvaringslådor, monteringar, utställningsmontrar m.m. ska inte avge skadliga ämnen. Belysningen (ljusstyrkan) och klimatet (temperaturen och luftfuktigheten) i magasin och arkiv ska vara så skonsamma som möjligt inom realistiska gränser. Vid förvaring ska föremålen också placeras på bästa möjliga sätt så att inte vikskador eller andra skador uppstår, eventuellt med ett mjuk stöd som skydd.

Ibland är en dock konservering nödvändig och då ska detta ske med respekt för originalets hela historia. Spår av användning, från insamlingen och från föremålets museiliv bör tas hänsyn till och övervägas om de kan lämnas kvar för framtida analyser. Historien har inte stannat vid en viss tidpunkt utan är en pågående process. Hela konserveringsprocessen ska också dokumenteras noga i ord och bild.

 

Textilkonservering i en modern värld

Det sker hela tiden en påverkan på föremål från den omgivande miljön. Textilier och dess fibrer är extra känsliga. Påverkan kommer från luftens syre (oxidation) som tillsammans med fuktighet, värme, ljus och ibland även andra skadliga ämnen (metaller, salter, kemikalier) samverkar för att skada textilen. Syret är den viktigaste enskilda faktorn.

I en tid vi i väst varken har tålamod eller kunskap att väva, sy eller snida ligger tanken nära till hands att vår materiella kultur inte är något mer än en obetydlig företeelse. Masskonsumtionen flödar och kreativitet verkar finnas på andra områden. Textilier idag anses mer och mer vara ”slita och släng” saker som man inte bevarar över generationer. Detta beteende späs på av internethandeln på sidor som denna som säljer textilier, tipsar om textilier och pressar priserna. Men vår materiella värld är en av de företeelser som gör oss till människor.