Begrepp inom textilkonservering

Begrepp och gränsvärden

Klimat

Temperaturen och luftfuktigheten bör framförallt hållas på en jämn nivå. Om dessa ändras snabbt under kortare perioder så skapas stress i textilen. Organiska material tar upp och avger fuktighet i olika grad. Flexibla material textilfibrer tar upp fukt relativt snabbt och förändrar då storlek och elasticitet.

Luftfuktighet

Luftfuktigheten (RH – Relative Humidity) bör ligga mellan 40 – 60 % och svänga långsamt inom detta spann. Över 63% aktiveras tillväxten av vissa mögelsorter.

Temperatur

Temperaturen bör inte överstiga 22-25°C. Ju kallare desto långsammare nedbrytningsprocess, men snabba svängningar kan lokalt orsaka kondens.

Synligt ljus

All strålningen från synligt ljus startar nedbrytningsprocesser och är därför skadligt för organiska material så som läder, trä, textil mm. Värme, fukt eller kemiska föreningar katalysatorer nedbrytningen, d.v.s påverkar och påskyndar processen.

Ofta har textilen molekyler redan försvagats/oxiderats innan det ens ses synligt som en färgblekning. Eftersom olika färger är olika ljuskänsliga så visar sig blekningen olika på alla textilier.